Найближчі події


Урочиста посвята першокурсників у студенти Національного університету «Львівська політехніка»

Урочиста посвята в студенти Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться 1 вересня 2018 року на площі перед IV навчальним корпусом Університету.Початок о 09:30. Початок занять для бакалаврів першого курсу, магістрів та магістрів (ОНП) з 3 вересня 2018 р


Результати вступних випробувань магістрів (2018)


02 серпня 2018 року о 13:00 в 110 аудиторії І-го навчального корпусу відбудуться збори вступників в магістратуру Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти (крім державних службовців) з порядком денним:

1. Ознайомлення із рейтинговим списком і його попереднє уточнення.
2. Щодо подання оригіналів документів про освіту, як обов’язкової умови зарахування на навчання.
3. Щодо укладання договорів на надання платних освітніх послуг.
4. Про оплату навчання.
5. Про організацію навчального процесу, терміни початку навчання, складання сесій тощо.

Дирекція ННІ АПО


22 червня 2018 року о 14:00 год. відбудеться засідання Вченої ради Інституту адміністрування та післядипломної освіти з порядком денним:

1. Про рекомендацію до представлення для присвоєння вченого звання доцента кафедри АФМ.
2. Річний звіт директора інституту. Про заходи щодо завершення 2017/2018 н.р. та підготовки до нового 2018/2019 н.р.
3. Про підсумки роботи Вченої ради інституту та виконання ухвал за 2017/2018 н.р. План роботи на 2018/2019 н.р.
4. Різне.


6 червня 2018 року відбудеться засідання Вченої ради Інституту адміністрування та післядипломної освіти з порядком денним:
1.
Звіти аспірантів ІАПО.
2
. Про стан та перспективи роботи Науково-методичної ради інституту щодо вдосконалення організації навчального процесу підготовки за СВО «бакалавр», «магістр».


22 травня 2018 року відбудеться засідання Вченої ради Інституту адміністрування та післядипломної освіти з порядком денним:
1. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до Комплексної програми, а також щодо ефективності роботи наукових консультантів та наукових керівників.
2. Про стан заповнення та оновлення віртуального навчального середовища фахових дисциплін на кафедрах інституту (персоніфіковані звіти викладачів кафедр).
3. Про навчально-методичну і наукову роботу кафедри технологій управління за 2017 рік та перспективи розвитку кафедри.
4. Про стан підготовки випускників СВО «бакалавр», «спеціаліст» до атестації.


З 02 квітня 2018 р. розпочато прийом документів від державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у тому числі за програмами «Публічне управління об’єднаними територіальними громадами» та «Публічне управління та адміністрування у смарт-сіті».

У відповідності до пунктів 10 та 14-16 «Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, та «Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році»:

1. На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста або бакалавра, працюють в органах державної влади на посадах, що належать до 6-9 групи оплати праці, або місцевого самоврядування на посадах, що віднесені до п’ятої - сьомої категорії, мають стаж служби в органах державної влади або місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів 45 років (для навчання вечірньою або заочною формою). Тривалість навчання складає 30 місяців ( 5 семестрів).
Можливе навчання за кошти фізичної або юридичної особи. Оплата проводиться посеместрово. Вартість одного семестру навчання складає 5 тис. грн., загальна вартість – 25 тис. грн.

2. Прийом документів здійснюється з 02 квітня до 11.00 год. 26 липня 2018 року. До заяви про вступ на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копія трудової книжки, завірена відділом кадрів, дві копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків. Військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являється особисто. Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.
Зразок заяви розміщено на сайті навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти (http://ipk.polynet.lviv.ua/nnipdo)

3. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління. Програма вступних випробувань розміщена на сторінці навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти на сайті «Львівської політехніки» (http://lp.edu.ua/iapo/programy-vstupnyh-vyprobuvan-magistr).

Вступні випробування проводяться з 27 до 31 липня 2018 р.
Рішення про зарахування осіб на навчання за державним замовленням за результатами вступних випробувань приймається до 25 серпня 2018 р. після погодження із Національним агентством України з питань державної служби.
Навчання розпочинається з 01 вересня 2018 року.


Відкриття магістерської програми «Публічне управління об’єднаними територіальними громадами» у Львівській політехніці

27 березня 2018 року о 12 год. відбудеться прес-конференція щодо відкриття у Львівській політехніці магістерської програми «Публічне управління об’єднаними територіальними громадами» спільно з Львівською обласною державною адміністрацією. Така програма вперше відкривається в Україні і є ще одним кроком, який наблизить нас до успішного проведення реформи децентралізації.
Реформа покликана створити систему, за якої органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зможуть ефективно здійснювати покладені на них функції. Наша мета – підготувати кваліфікованих кадрів, які зможуть успішно впроваджувати ці реформи.

Місце проведення та час: Львів, вул. В. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, 2 поверх, біля прес волу, 12.00.

У прес-конференції візьмуть участь: Ростислав Замлинський (перший заступник голови Львівської облдержадміністрації), Олег Давидчак (к.т.н., доц. проректор з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки), Назар Подольчак (професор, д.е.н., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту).

Організатори: Львівська обласна державна адміністрація, Львівська політехніка.

Контактна особа: Подольчак Назар Юрійович, професор, д.е.н., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, тел. 0322582281 тел. моб. 0681373037

Просимо представників ЗМІ зголоситися до участі у прес-конференції до 10.00 год. 27 березня 2018 року за телефонами: 096 514 30 82, 032 258 26 30 (Вікторія).


ОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів ННІ АПО другого (магістерського) рівня вищої освіти із числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і студентів денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (всі спеціалізації).


В період з 15 до 22 липня 2018 р. у Вищій професійній школі державного управління Тюрингії (м.Гота, Німеччина) проводяться короткотермінові навчальні курси для студентів-магістрів. Проживання та харчування учасників забезпечує приймаюча сторона. Склад групи – 20 осіб. Бажаючі взяти участь повинні подати заяву. Зразок додається.
Вимоги до кандидатів:
- наявність закордонного біометричного паспорта або закордонного паспорта із візою країни Шенгенської зони;
- знання німецької або англійської мови для спілкування у позаурочний час (навчальні заняття будуть проводитися із перекладачем).
Заяви подавати до 30 березня 2018 р. в деканат (кімната 105 І-го н.к.)


У Львівській Політехніці оголошено набір на магістерську програму «Смарт-сіті»

01 березня 2018 року о 12 год. відбудеться прес-конференція щодо відкриття у Львівській політехніці магістерської програми «Смарт-сіті» спільно з Львівською міською радою. Така програма вперше відкривається в Україні.
Smart city (розумне місто) — це місто, в якому використовуються сучасні технології для покращення якості життя у ньому. Смарт-сіті технології інтегруються у відповідні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та споживання ресурсів та покращити комунікацію і порозуміння з мешканцями.

Місце проведення та час: Львів, вул. Ст. Бандери, 12, Головний корпус Львівської політехніки, ауд. 204, 12.00.

У прес-конференції візьмуть участь: Олег Давидчак (к.т.н., доц. проректор з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки) Назар Подольчак (професор, д.е.н., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту), Андрій Москаленко (заступник міського голови з питань розвитку), Людмила Левицька (начальник відділу навчання, стажування та практики ЛМР).

Організатори: Львівська політехніка, Львівська міська рада.

Контактна особа: Подольчак Назар Юрійович, професор, д.е.н., завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, тел. 0322582281 тел. моб. 0681373037

Просимо представників ЗМІ зголоситися до участі у прес-конференції до 10.00 год. 01 березня 2018 року за телефонами: 096 514 30 82, 032 258 26 30 (Вікторія).