Найближчі події


31 жовтня 2017 р. о 14.00 в аудиторії 6 ІV-го н.к. відбудеться засідання інститутського етапу 75-ї студентської науково-технічної конференції (секція“ Адміністрування та післядипломна освіта”)
Голова секції: Яськов В.В. – директор ННІ АПО Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н., доцент;
Секретар секції: Білоус О.П. – заст. директора ННІ АПО Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.
Програма роботи секції
№ Доповідач Назва доповіді
1. Ільчук А. Удосконалення механізмів формування та підтримки сприятливого морально-психологічного клімату в організації
2. Бекіш М. Ефективне суспільство: сучасні підходи вітчизняних науковців
3. Колісник Н. Морально-психологічні методи мотивації персоналу
4. Агашкова У. Франчайзингова бізнес - модель як один з механізмів розвитку підпри-ємства
5. Дмитрів М. Перспективи ресурсно-орієнтованої економіки на прикладі проекту "The Venus Project"
6. Яворський Р. Бенчмаркінг як інструмент розвитку суб’єктів господарювання
7. Лис К. Сучасні проблеми підприємницької діяльності в Україні
8. Костюк М. Напрями посилення кадрової безпеки в сучасних умовах
9. Літорович О. Міжнародний досвід використання інвестиційних стратегій у кризових явищах
10. Андрусів С. Міграційна мобільність та конкурентоспроможність прикордонних регі-онів (на прикладі Сокальського району Львівської області)
11. Кісінас К. Консюмеризм у сфері підприємств комерційної нерухомості (на прикладі підприємств м. Львова)
12. Угринович П. Колцентри як об’єкт публічного управління у сфері економічної конкуренції (на прикладі підприємств м. Львова)
13. Байко Л. The Impact of Labour Migration on the Development of Ukrainian Economy
14. Стець Н. Процес децентралізації в Україні
15. Яричевська Я. Consequences of Gender Discrimination in Modern Economic Society


18 жовтня 2017 р. о 15.00 у 7 ауд. IV н. к.
відбудуться загальні збори працівників, аспірантів та докторантів ННІ АПО.

Порядок денний:
1. Вибори членів Вченої ради ННІ АПО


Увага! Бакалаврам та магістрам 2017 року прийому необхідно звернутись у деканат або кафедру для отримання логіна до Навчального віртуального середовища (ВНС). Необхідно обов'язково зайти у ВНС (http://vns.lpnu.ua/)  для вашої ідентефікації у групах та предметах!