79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu ua  

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

Про Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти
(ІАПО)


Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" організовано в 1998 році на базі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства, створеного в 1991 році.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за базовими напрямами та спеціальностями, акредитованими у Львівській політехніці, за кошти фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади і мають дипломи державного зразка.

Підготовка бакалаврів за нормативним терміном навчання – 4 роки, за скороченими термінами навчання – 3 роки; перепідготовка спеціалістів (друга вища освіта) здійснюється протягом 2-х років; підвищення кваліфікації працівників промислових та підприємницьких структур забезпечується короткотривалими (3-4 тижневими) спеціальними курсами, які проводяться профілюючими кафедрами університету. Після успішного закінчення навчання та складання державного іспиту, або захисту випускної роботи видається документ про освіту державного зразка (диплом для випускників, які проходили підготовку за скороченими термінами, або перепідготовку, та свідоцтво випускникам курсів підвищення кваліфікації).

Організаційна структура:

  •  деканат базової вищої освіти (к. 105, I н.к.);
  •  деканат повної вищої освіти (к. 103, I н.к.);
  •  деканат післядипломної освіти (к. 1, IV н.к.);
  •  дирекція інституту (к. 10, IV н. к.);
  •  кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (к. 2б, V н.к.);
  •  кафедра технологій управління (к. 1, V н.к.);
  •  кафедра теоретичної та прикладної економіки (к. 502, IV н.к.);
  •  відділ фінансових розрахунків (к. 2, IV н.к.);
  •  відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу(к. 14, 16, IV н.к.);

Кафедра ТПЕІнститут має власну матеріально-технічну базу – обладнані технічними засобами навчальні аудиторії в І, IV та V навчальних корпусах – всього 14 аудиторій і лабораторій на 878 місць, у тому числі спеціалізовані мультимедійні аудиторії, три комп’ютерні класи на 42 робочих місця, які обладнані сучасними комп’ютерами з під’єднанням до мережі Інтернет, міжкафедральний методичний кабінет, лінгвістично-освітній центр, сучасний лінгафонний кабінет з комп’ютеризованою системою, власний копіювально-розмножувальний центр для видання навчально-методичних матеріалів.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький скалад відповідних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.

За період існування інституту підготовлено близько 8,5 тисяч бакалаврів за скороченими термінами (денна та заочна форми навчання) та понад 4 тисячі спеціалістів за більш ніж 30 напрямами та спеціальностями, акредитованими в університеті, а також здійснено перепідготовку понад 4,5 тисячі спеціалістів з 25 спеціальностей, які мали закінчену вищу освіту. Курси підвищення кваліфікації пройшло більше 8,5 тисяч фахівців.

Щорічно біля 500 студентів навчається за скороченими термінами на основі диплома молодшого спеціаліста, до 300 осіб проходить перепідготовку (здобуває другу повну вищу освіту), до 300 осіб закінчує курси підвищення кваліфікації.

Географія осіб, що навчалися та навчаються в інституті, охоплює Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську, Волинську, Хмельницьку, Київську, Чернігівську, Луганську, Запорізьку, Одеську області та АР Крим.