79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

Про Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти
(ІАПО)


Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" з 2015 року є правонаступником Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, який було організовано в 1998 році на базі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства, створеного в 1991 році.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за базовими напрямами та спеціальностями, акредитованими у Львівській політехніці, за кошти фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади і мають дипломи державного зразка.
Підготовка бакалаврів за нормативним терміном навчання – 4 роки, за скороченими термінами навчання – 3 роки; підготовка магістрів здійснюється протягом 1,5 року (2 роки для освітніх програм); підвищення кваліфікації працівників промислових та підприємницьких структур забезпечується короткотривалими (3-4 тижневими) спеціальними курсами, які проводяться профілюючими кафедрами університету. Після успішного закінчення навчання та складання державного іспиту, або захисту випускної роботи видається документ про освіту державного зразка або свідоцтво випускникам курсів підвищення кваліфікації.

Кафедра ТПЕОрганізаційна структура:
• деканат базової та повної вищої освіти (к. 105, 108 I н.к.);
• деканат післядипломної освіти (к. 1, IV н.к.);
• дирекція інституту (к. 10, IV н. к.);
• кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (к. 2б, V н.к.);
• кафедра технологій управління (к. 1, V н.к.);
• кафедра теоретичної та прикладної економіки (к. 502, IV н.к.);
• відділ фінансових розрахунків (к. 2, IV н.к.);
• відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу(к. 14, 16, IV н.к.);
Інститут має власну матеріально-технічну базу – обладнані технічними засобами навчальні аудиторії в І, IV та V навчальних корпусах – всього 14 аудиторій і лабораторій на 878 місць, у тому числі спеціалізовані мультимедійні аудиторії, три комп’ютерні класи на 42 робочих місця, які обладнані сучасними комп’ютерами з під’єднанням до мережі Інтернет, міжкафедральний методичний кабінет, лінгвістично-освітній центр, сучасний лінгафонний кабінет з комп’ютеризованою системою, власний копіювально-розмножувальний центр для видання навчально-методичних матеріалів.
Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад відповідних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.