79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

Про Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти
(ІАПО)


Вчена рада інституту адміністрування та післядипломної освіти

 Голова Вченої ради: Яськов Віктор Васильович (Yaskov Victor) – к.т.н., доцент, директор

Вчений секретар: Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора

Склад Вченої ради інституту:

 1. Яськов Віктор Васильович (Yaskov Victor) – к.т.н., доцент, директор
 2. Білоус Олександр Петрович (Bilous Oleksandr) – к.е.н., заступник директора
 3. Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора
 4. Поплавська Жанна Василівна (Poplavska Zhanna) – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
 5. Подольчак Назар Юрійович (Podolchak Nazar ) – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
 6. Ільчук Павло Григорович (Ilchuk Pavlo) – д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління
 7. Фещур Роман Васильович (Feshchur Roman) – к.е.н., професор
 8. Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., керівник Лінгвістично-освітнього центру
 9. Скорик Галина Іванівна (Skoryk Halyna) – к.е.н., доцент
 10. Пушак Галина Іванівна (Pushak Halyna) – к.е.н., доцент
 11. Білик Олена Іванівна (Bilyk Olena) – к.е.н., доцент
 12. Карковська Вероніка Ярославівна (Karkovska Veronika) – к.е.н., доцент
 13. Іличок Богдан Іванович (Ilychok Bohdan) – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту
 14. Дума Олег Ігорович (Duma Oleh) – асистент, голова наукового товариства молодих вчених та студентів інституту
 15. Чорний Володимир Борисович – студент, голова профбюро та колегії студентів інституту
 16. Колісник Наталія Олександрівна – студентка
 17. Паньків Ірина Степанівна – студентка