79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

ДЕКАНАТ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(кімнати 105, 108  І-го навчального корпусу університету, (032) 258-25-03, 258-25-49)
IAPO_de_b@lpnu.ua


НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ ДЕКАНАТУ

Запрошуємо з 01 березня 2013 випускників вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації з дипломами молодшого спеціаліста здобути базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень  «Бакалавр») за скороченим терміном за напрямами підготовки:

Напрям підгототовки Кількість вільних місць
інженерна механіка 110
телекомунікації 180
будівництво 310
харчові технології 15
менеджмент (можливе навчання в Коломиї) 745

Прийом заяв і документів до 21 лютого 2013 р. Вступні випробування – 27 лютого 2013 р.

Форма навчання - заочна,  за кошти фізичних та юридичних осіб.

Сторінка оновлена 17 березня 2014 р.