79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu ua  

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (АФМ)

(НУ „Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 28а, 5-й навчальний корпус, кімната № 2а,
тел.: +38 (032) 2582630)
kafafm[at]lp.edu.ua


Кафедру адміністративного та фінансового менеджменту створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (№ 53-10 від 20 березня 2011р.) на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Науковий напрям кафедри – адміністрування та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур та державних організацій.

 

Кафедра проводить набір та навчання за такими ліцензованими спеціальностями: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» та 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою».

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» та спеціальності «Адміністративний менеджмент» здійснюється на основі базової або повної вищої освіти, незалежно від напрямку підготовки та набутої спеціальності за денною формою навчання. До підготовки майбутніх управлінців залучено висококваліфікованих науково-педагогічних працівників з менеджменту, економіки підприємства, фінансів та інших галузей знань.

Завідувач кафедри, доктор е.н., професор Подольчак Н.Ю. Необхідність підготовки фахівців за спеціальностями «Управління фінансово-економічною безпекою» та «Адміністративний менеджмент» обумовлена широким впровадженням таких управлінських напрямків як адміністрування менеджменту та фінансово-економічна безпека в роботу промислових і підприємницьких структур та органів державного управління регіону. Фахівці цієї спеціальності повинні визначати напрямки, розробляти і впроваджувати новітні ідеї і технології в систему управління, а також здійснювати контроль за розвитком підприємства, організації чи установи.

Кафедра АФМПідготовка фахівців з управління безпекою підприємств обумовлена необхідністю широкого впровадження міжнародних стандартів забезпечення фінансово-економічної безпеки в системі управління підприємством. Фахівці цієї спеціальності розробляють та впроваджують інноваційні системи фінансово-економічної безпеки для забезпечення планового розвитку та стабільного функціонування підприємницьких, фінансових, виробничих та державних структур.

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІАПО ЗДІЙСНЮЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

8.18010018 «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 10 міс.);

8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» (ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1 рік, 4 міс.).

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ДИПЛОМ БАКАЛАВРА, АБО СПЕЦІАЛІСТА, АБО МАГІСТРА З БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професіонал з фінансово-економічної безпеки може займати посади:

 • професіонал/фахівець з фінансово-економічної безпеки підприємства/організації,
 • професіонал з корпоративного управління,
 • фахівець у сфері банківської фінансово-економічної безпеки (філії банку, іншої фінансової установи),
 • експерт із зовнішньоекономічних питань, економічний радник, консультант з фінансово-економічних питань на підприємствах різних форм власності,
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки суб'єктів господарювання,
 • ризик-менеджер,
 • менеджер страхових компаній,
 • фінансовий радник,
 • біржовий експерт,
 • фінансовий директор та директор спеціалізованих підприємств

Ефективність сучасної економіки лише на третину залежить від капітальних вкладень в обладнання та нові технології. Усе інше залежить від інтелектуального капіталу, зокрема, від кваліфікації менеджерів, рівня їх компетентності, уміння передбачувати та оцінювати ринкову кон’юнктуру, вчасно приймати управлінські рішення та забезпечувати їх практичну реалізацію. Підготовлені фахівці за цією спеціальністю забезпечуватимуть існуючу потребу регіону у висококваліфікованих фахівцях магістрах з адміністративної діяльності.

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності може займати посади:

 • державний управлінець,
 • менеджер муніципального управління,
 • адміністративний менеджер в підприємницьких структурах,
 • керівник громадських організацій,
 • керівник департаментів місцевих та регіональних органів управління

Переваги навчання на кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту НУ “Львівська політехніка“:

 • -високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому;
 • -поглиблене вивчення іноземних мов;
 • - можливість навчання в аспірантурі;
 • - можливість участі в конференціях;
 • - надання електронних конспектів лекцій;
 • - можливість вечірньої форми навчання;
 • - затвердження індивідуальних графіків навчання;
 • - налагоджені міжнароднізв’язки: навчання, стажуванняза кордоном у Західносаксонській вищій школі м. Цвікау (Німеччина);
 • - забезпечення місцем проходження практики;
 • - безкоштовний доступ до Інтернет;
 • - функціонування віртуального навчального середовища з усіх дисциплін;
 • - повне забезпечення місцями у гуртожитках;
 • - мережа баз для повноцінного відпочинку (Алушта, Морське, Славське);
 • - участь у колективах художньої самодіяльності за всіма видами творчості;
 • - сучасні спорткомплекси (басейни, палаци спорту, спортивні майданчики).