79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (АФМ)

(НУ „Львівська політехніка", вул. С. Бандери, 28а, 5-й навчальний корпус, кімната № 2а,
тел.: +38 (032) 2582630)
afm.dept[at]lpnu.ua, kafafm[at]lp.edu.ua


Кафедру адміністративного та фінансового менеджменту створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» (№ 53-10 від 20 березня 2011р.) на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Науковий напрям кафедри – адміністрування та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур та державних організацій.

 

Завідувач кафедри, доктор е.н., професор Подольчак Н.Ю.Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту проводить набір та навчання за такими ліцензованими спеціальностями (для магістрів):

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Спеціалізації:
«Адміністративний менеджмент у публічних організаціях»,
«Адміністративний менеджмент у бізнес-структурах».

073 «Менеджмент»

 Спеціалізація:
«Управління Фінансово-економічною безпекою».

Для вступу необхідно диплом бакалавра з будь-якої спеціальності.

Освітня програма: Публічне управління та адміністрування, менеджмент.

Особливостями програми підготовки магістрів за даними спеціальностями є: глибока теоретична підготовка, чітка практична спрямованість, гнучкість побудови й максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів, високий рівень адаптації до потреб бізнесу та можливість безкоштовного відвідування майстер-класів від партнерів кафедри.

Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту пропонує здобути вищу освіту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» та «Управління у сфері економічної конкуренції» (для бакалаврів)

Для вступу необхідно здати ЗНО з таких дисциплін:

 •  українська мова та література, історія (обов’язкові),
 • математика або іноземна мова (на вибір) і середній бал атестату.

Випускники зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» згідно з міжнародними стандартами ISIC та ISCO 08 можуть працювати як:

 • Управлінець у публічних організаціях
 •  Управлінець у бізнес-структурах
 • Управлінець у публічних організаціях:

1. Апаратах обласних та районних адміністрацій
2. Органах місцевого самоврядування
3. Органах Антимонопольного комітету України
4. Органах Державної фіскальної служби
5. Митних органах
6. Державних органах з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
7. Банківських установах

 • Управлінець у бізнес-структурах:

1. Генеральний директор обєднання підприємств
2. Голова правління
3. Директор підприємства
4. Керівник департаменту
5. Керівник програм та проектів

Для державних службовців

Спеціальність: «Публічне управління та адміністрування»

Термін навчання: 1 рік 6 місяців.
Форми навчання: заочна форма, вечірня форма.
Місця тільки за державним замовленням.
Ліцензований обсяг: 15
Умови вступу:
    1. Державний службовець (стаж державної служби не менше 1 року)
    2. Диплом з будь-якої спеціальності
    3. Вік до 45 років.

Переваги навчання на кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту НУ “Львівська політехніка“:

 • високоякісна освіта та міжнародне визнання диплому;
 • поглиблене вивчення іноземних мов;
 • можливість навчання в аспірантурі;
 • можливість участі в конференціях;
 • надання електронних конспектів лекцій;
 • можливість вечірньої форми навчання;
 • затвердження індивідуальних графіків навчання;
 • налагоджені міжнароднізв’язки: навчання, стажуванняза кордоном у Західносаксонській вищій школі м. Цвікау (Німеччина);
 • забезпечення місцем проходження практики;
 • безкоштовний доступ до Інтернет;
 • функціонування віртуального навчального середовища з усіх дисциплін;
 • повне забезпечення місцями у гуртожитках;
 • мережа баз для повноцінного відпочинку (Алушта, Морське, Славське);
 • участь у колективах художньої самодіяльності за всіма видами творчості;
 • сучасні спорткомплекси (басейни, палаци спорту, спортивні майданчики).